+48 505 620 750
+48 887 778 687

adress

opinie     

Tłumacz polsko łotewski jest jednym z najczęściej poszukiwanych fachowców

Tłumacz polsko łotewski

Firma NSGroup od wielu lat działa w na rynku usług komunikacji językowej. Zapewniamy profesjonalne tłumaczenia w wielu językach. Obecnie, ze względu na rozwijającą się współpracę zagraniczną, dużą popularnością cieszy się tłumacz polsko-łotewski.

Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wzrosło zapotrzebowanie na tłumaczenie w językach uznanych za oficjalne języki wspólnoty. Jednym z nich jest właśnie język łotewski, który w ramach rodziny indoeuropejskiej, należy do grupy języków wschodniobałtyckich. Oprócz łotewskiego do grupy tej zaliczamy język litewski i łatgalski, uznawany przez wielu językoznawców za dialekt języka łotewskiego.

Specyfika tłumaczeń języka łotewskiego

Mimo tego, że język łotewski posiada w Łotwie status języka państwowego i włada nim blisko 2 miliony osób, w tym emigrantów, zamieszkałych na terenie Rosji, USA, Szwecji, Estonii i wielu innych państw, wciąż uważany jest za język niecodzienny i mało znany, co może tłumaczyć konieczność korzystania z usług specjalistów, jakim jest tłumacz polsko-łotewski.

Jak pokazuje nasza wiedza i doświadczenie, praca jaką musi wykonać tłumacz łotewski jest bardzo trudna i wymagająca, co wiąże się przede wszystkim ze specyfiką języka łotewskiego. Jedną z podstawowych trudności jakie może napotkać podczas przekładu tłumacz polsko-łotewski, jest obecność w języku łotewskim trzech dialektów:

  • środkowego( rozpowszechnionego w centralnej części Łotwy)
  • liwońskiego ( występującego terenach przyległych do Zatoki Ryskiej)
  • łatgalskiego (występującego we wschodnich częściach kraju).

Wśród wymienionych dialektów wyróżnia się także różne gwary, dlatego też, mimo że podstawę nowoczesnego łotewskiego języka literackiego stanowi dialekt środkowy, dobry tłumacz łotewsko-polski musi doskonale znać wszystkie jego odmiany.

Historia a obecny kształt języka łotewskiego

Mówiąc o języku łotewskim nie można zapomnieć o bogatej historii, która miała znaczący wpływ na jego dzisiejszy kształt. Dzięki temu, że przez całe wieki język łotewski znajdował się w stałym kontakcie z innymi językami, rozwijał się czerpiąc z nich leksykę i gramatykę. Handel z zagranicznymi partnerami tj. Polska, Szwecja, Estonia, Litwa czy Niemicy był ważnym czynnikiem w jego rozwoju. Najwięcej, bo aż 3000 zapożyczeń, zaczerpną z języka niemieckiego, co było związane z setkami lat niemieckiego panowania na terenie Łotwy. To właśnie niemieccy kapłani napisali pierwsze łotewski książki, dając tym samym ogromny wkład w rozwój łotewskiego piśmiennictwa.

Tłumacz polsko łotewski

Do połowy XIX wieku językiem administracyjnym w Łotwie był niemiecki, natomiast język łotewski uważany był przez arystokratów za język wsi. Dopiero narodowe odrodzenie Łotwy spowodowało wzrost zainteresowania językiem łotewskim i już pod koniec wieku XIX zaczęto wydawać łotewską literaturę, a także gazety i czasopisma. Wiek XX to czas ponownego wyparcia języka łotewskiego z oficjalnej polityki państwa i zastąpienia go językiem polskim. Sytuacja ta zaczęła zmieniać się dopiero w latach 80tych, kiedy przyjęte prawo o języku odbudowało pozycję języka łotewskiego .

Przemiany jakie dokonały się w państwie łotewskim na przełomie wieków sprawiły, że dziś Łotwa stała się ważnym partnerem w międzynarodowych kontaktach. Rosnące zainteresowanie kulturą i językiem łotewskim, rodzi konieczność jego tłumaczenia, a tłumacz polsko-łotewski to jeden z najczęściej poszukiwanych specjalistów. Jednak, jak wynika z naszych wieloletnich obserwacji, dobry tłumacz łotewski to dziś nadal rzadkość, dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań, aby w naszym zespole znaleźli się najbardziej cenieni w Polsce i na świecie fachowcy.

Zasady tłumaczenia z języka i na język łotewski

Podejmując się przekładu, tłumacz łotewsko-polski musi doskonale władać językiem łotewskim i polskim zarówno w mowie, jak i w piśmie, a także pamiętać o najważniejszych zasadach, które dotyczą:

  1. Gramatyki. Jedną z podstawowych różnic między językiem polskim a łotewskim jest brak w tym drugim rodzaju nijakiego, występuje tylko rodzaj żeński i męski. Równie ważne jest zastosowanie czasowników posiłkowych ''być'', użycie dopełniacza, celownika i biernika z przyimkami w liczbie pojedynczej, oraz celownika w liczbie mnogiej itd. Inną charakterystyczną dla gramatyki łotewskiej rzeczą jest zakończenie -z, które posiadają wszystkie nazwy własne męskiego rodzaju, co przy tłumaczeniu imion zagranicznego pochodzenia może stanowić trudność nawet dla specjalisty, jakim jest każdy nasz tłumacz polsko-łotewski.
  2. Leksyki. Jak wcześniej wspominaliśmy, w języku łotewskim istnieje wiele zapożyczeń z innych języków, co może powodować trudności w jego dokładnym zrozumieniu. W związku z tym, że znaczna część słów pojawiał się w języku łotewskim wiele wieków temu, ich obecne znaczenie może być zupełnie inne, dlatego też tak ważne jest, aby tłumacz polsko-łotewski stale poszerzał swoją wiedzę i gromadził nowe doświadczenie zawodowe.
  3. Fonetyki. Fonetyka języka łotewskiego w jej obecnej formie kształtowała się do początku wieku XIII. W zasadzie istnieją dwa rodzaje intonacji w długich słowach. W języku łotewskim akcent prawie zawsze pada na pierwszą sylabę, lecz istnieją długie jawne, które mogą wywołać wrażenie, że pada on na inną sylabę. Te i wiele innych reguł powoduje, że język łotewski może wydawać się nieprzystępny i trudny w wymowie.
  4. Sposobu redagowania tłumaczenia. Tak ja w każdym innym języku zadanie jakie musi wykonać tłumacz łotewsko-polski polega na przekazywaniu sensu tekstu, a nie jego dosłownego brzmienia. Ważne jest odnalezienie w tekście najważniejszych zagadnień i przełożenie ich w taki sposób, aby były jak najbardziej zrozumiałe i logiczne, natomiast niedopuszczalne jest tłumaczenie słowo po słowie, bowiem taka praktyka czyni tłumaczenie nieczytelnym i pozbawionym sensu.

Tłumaczenie polsko łotewskie

Biorąc pod uwagę historię języka łotewskiego, jego obecny kształt a także wyżej wymienione zasady translacji, które muszą zostać spełnione, oczywistym staje się, że tylko tłumacz języka łotewskiego jest w stanie wykonać profesjonalne przekłady z języka lub na język łotewski. Warto pamiętać, że od tego jak będzie wykonane tłumaczenie zależy reputacja firmy czy skuteczność międzynarodowej współpracy, dlatego też, naszym zdaniem i zdaniem naszych stałych klientów, warto zainwestować w najlepszej jakości usługi.

Najlepsze tłumaczenia łotewsko-polskie NSGroup

NSGroup proponuje fachowe tłumaczenia z języka i na język łotewski. Każdy pracujący u nas tłumacz, w tym coraz częściej poszukiwany tłumacz łotewsko-polski, to najlepsi w swej dziedzinie specjaliści. Wiedza, umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe pozwalają nam realizować tłumaczenia w najróżniejszych dziedzinach tj. finanse, prawoznawstwo, technika itd.

Niezależnie od rodzaju tłumaczenia gwarantujemy najwyższą jakość usług. Tłumacz polsko-łotewski realizując zlecenia, do każdego z nich podchodzi indywidualnie i korzysta z metod wypracowanych przez lata, co znacznie zwiększa skuteczność jego pracy. Cena naszych usług zależy od wielu czynników, tj. złożoność tekstu, konieczność konsultacji ze specjalistami czy czas realizacji przekładu. Szczegółowych informacji dotyczących warunków współpracy udzieli Państwu nasz konsultant.

Świadczymy pełen zakres usług tłumaczeniowych w całej Polsce: Białystok, Bytom, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Koszalin, Kielce, Kalisz, Katowice, Lublin, Legnica, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Rybnik, Ruda Śląska, Radom, Szczecin, Sosnowiec, Tychy, Toruń, Tarnów, Wrocław, Włocławek, Wałbrzych, Warszawa, Zielona Góra, Zabrze

Ceny na stronach firmy NSGroup mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. innych przepisów prawnych


Native Speakers Group - .:NSGroup:.on Google+