+48 505 620 750
+48 887 778 687

adress

opinie     

Strona wielojęzyczna - tłumaczenie stron internetowych

Strona wielojęzyczna - tłumaczenie stron internetowych

Tworzenie witryn multiregionalnych lub takich, jak strona wielojęzyczna, w języku potocznym najczęściej nazywane jest lokalizacją WWW lub też tłumaczeniem stron internetowych. Jednak ten uproszczony skrót nie odzwierciedla w pełni tego, jak bardzo złożonym procesem jest tworzenie podobnych serwisów. Obecnie wszyscy dążą do udostępniania swoich stron internetowych jak największej grupie użytkowników z wielu państw. Podnosi to prestiż i pozwala zdobyć nowych klientów. W tym celu firmy zamawiają u nas "lokalizację" swojej strony w kilku językach. Inaczej mówiąc - tworzymy wersje web-stron w innych językach z uwzględnieniem cech kulturowych, narodowościowych oraz psychologii, tradycji i mentalności odbiorców, mówiących w danym języku, jak również z uwzględnieniem gospodarczej aktywności firmy w danym regionie.

Z całą pewnością, podczas korzystania z Internetu, można zauważyć, że bardzo często strona internetowa wyświetlana jest w kilku językach. Wprowadzenie takich rozwiązań jest konieczne w dzisiejszych czasach, gdzie użytkownikami sieci są ludzie z praktycznie każdego zakątka świata. Dzięki tłumaczeniu stron internetowych możliwe jest pozyskiwanie nowych użytkowników lub klientów, za sprawą których stało się to standardem.

W celu realizacji takiej funkcji aplikacja internetowa musi być poddana dwóm czynnościom - internacjonalizacji i lokalizacji. Są to podstawowe etapy w budowaniu witryn takich jak strona wielojęzyczna - niezależnie od tego w jakim języku jest ona wyświetlana.

Te dwa elementarne kroki, jakie muszą być wykonane, aby powstała strona wielojęzyczna, często są mylone przez użytkowników. Dlatego warto wyjaśnić ich znaczenie.

Internacjonalizacja to złożony system metod, technik i narzędzi, za pomocą których nasi specjaliści dostosowują programy lub serwisy internetowe do kulturowych, językowych, technicznych oraz prawnych warunków docelowego państwa lub regionu.

Ważne jest, że w tym etapie nie zmieniamy języka, tzn. nie następuje bezpośrednio tłumaczenie samej strony internetowej, natomiast wprowadzamy do serwisu odpowiednie mechanizmy, które pozwalają na późniejsze dodawanie nowych języków. Zobrazowaniem tego procesu może być następujący przykład:

Firma planuje sprzedać towar A w regionie R. Ludność całego regionu R mówi w jednym języku, ale jest podzielona według różnych regulacji prawnych na podstrefy R1 i R2, gdzie w podstrefie R1 sprzedaż produktu A jest ograniczona dodatkowymi regulacjami. W takim przypadku wprowadzenie nowego języka jest niewystarczającym krokiem i w pierwszej kolejności trzeba przygotować nowe możliwości tj. rozgraniczenie dostępu do serwisu (jak w przypadku regionów R1 oraz R2).

Najczęściej, aby w ogóle pojawiła się możliwość korzystania z kilku języków na stronie, trzeba zmienić "rdzeń", na którym bazuje nasza strona internetowa. Dlatego też na tym etapie jeszcze omijamy tłumaczenie strony WWW, a jedynie pracujemy z plikami strony internetowej i zmieniamy ustawienia serwera tak, aby dawał możliwości przełączania się między językami.

Lokalizacja to późniejszy proces, podczas którego powstaje strona wielojęzyczna, polegający na dodawaniu nowego języka (czyli następuje tłumaczenie strony internetowej), a także poszerzaniu zasobów takich jak obrazy, które są wyświetlane tylko dla wybranego języka i tylko w określonym regionie.

Podsumowując, jeżeli internacjonalizacja jest adaptacją stron internetowych do wykorzystania w dowolnym regionie, to lokalizacją nazywany dodawanie specjalnych funkcji, dających możliwość wykorzystania ich w danym regionie. Internacjonalizacja jest początkowym etapem zlecenia wykonywanym przez nasz dział informatyczny, a lokalizację przeprowadza się dla każdego języka docelowego.

Sposoby wyboru języka w którym wyświetlana jest strona

1) Najstarszym i prawdopodobnie najmniej efektywnym sposobem tworzenia stron wielojęzycznych, jest stworzenie witryny poprzez zakup nowej domeny (np. google.com i google.pl - dla przedstawienia angielskiej oraz polskiej wersji). W związku z tym, że istnieją domeny o różnym poziomie, często powstają problemy przy ich zakupie i użytkowaniu. Domeny najwyższego poziomu (.com, .pl, itp.) różnią się ceną, a także ograniczeniami prawnymi różnych państw. Często zdarza się też, że domeny drugiego poziomu są niedostępne w sprzedaży.

Przykładem może być sytuacja, w której właściciel decyduje się dodać polską wersję strony po 5 latach od jej uruchomienia, a okazuje się, że potrzebna domena (np. google.de) została już zakupiona przez inną firmę. Ponadto do tworzenia bliźniaczej strony internetowej, konieczne jest dublowanie aplikacji, co wiąże się z zwiększeniem kosztów początkowych i zasobów na utrzymanie serwisu.

2) Aby uniknąć opisanych wyżej problemów, został opracowany uproszczony sposób udostępnienia informacji. W tym przypadku adres internetowy witryny jest stały, ale może być do niego dodawany przedrostek lub przyrostek. Jest to w rzeczywistości dodawanie domeny trzeciego poziomu (IIa), lub wirtualnego katalogu witryny (IIb). Przykładem tego jest :

 • trzeci poziom nazw domen (pl.google.com, de.google.com);
 • wirtualny katalog (gdzie umieszczane są angielskie i niemieckie warianty strony: google.com/pl, google.com/de).

W rzeczywistości żadna bliźniacza strona nie istnieje - gdy serwer odbiera zapytanie od użytkownika, bada wówczas wpisany adres i jeżeli uzna, DE lub PL, zwraca odpowiednie dane w języku docelowym, które chwile później widzimy na ekranie.

3) Następna metoda opiera się na sprawdzaniu adresu IP użytkownika. Każde zapytanie użytkownika do serwera zawiera adres nadawcy. Znając zasady jego tworzenia, można łatwo określić, do którego regionu, a nawet miasta należy użytkownik. Na przykład, 157.166.134.212 należy do Stanów Zjednoczonych Ameryki, a 173.194.23.135 – do Polski. Wystarczy znać kombinację liczb pierwszej i drugiej, aby ustalić dokładne położenie użytkownika. Jak łatwo się domyślić, jeśli serwer otrzyma adres: 157.166 .*, wyświetla stronę w języku angielskim, a jeżeli 173.194.* - pojawia się wersja polska.

Jednak zdarza się, że w państwach istnieją dwa lub nawet więcej języków oficjalnych, jak na przykład w Kanadzie, co rodzi konieczność podjęcia odpowiednich działań.

4) W ustawieniach każdego systemu operacyjnego można wybrać ustawienia regionalne użytkownika. Sposób jej ustalania zależy od tego, czy twórca systemu operacyjnego udostępnił te dane do wglądu każdego użytkownika. W systemie Windows użytkownik może zdefiniować w jakim formacie powinny być wyświetlane liczby, waluty i inne w następujący sposób: Start –> Panel Sterowania –> Opcje Regionalne i Językowe –> Opcje Regionalne.

Jak już wspomnieliśmy lokalizacja jest informacją publiczną, w związku z czym na stronie wdrażamy mechanizm sczytywania takiej informacji w przeglądarce, która z kolei pobiera ją z systemu operacyjnego. Jest to proste i efektywne rozwiązanie z którego korzysta np. Microsoft, Google itd.

Wadą tej metody jest złożoność zmiany języka przez samego użytkownika. Na przykład fakt, że w ustawieniach regionalnych mamy wpisane Niemcy, nie oznacza, że zawsze chcemy czytać strony internetowe w języku niemieckim. W takiej sytuacji musimy przełączyć ustawienia na język polski, co wiąże się z ponowną konfiguracją systemu operacyjnego w panelu sterowania, która może być bardzo uciążliwa i często zdarza się, że użytkownik nie wie, jak to zrobić. Ponadto, zmiana lokalizacji może w sposób nieprzewidywalny wpłynąć na inne programy, które również korzystają z tych ustawień, np. specjalistyczne oprogramowanie systemowe, w którym nie była przewidziana możliwość zmiany znaku dziesiętnego z (,) na (.)

Podsumowując, metody przedstawione w punkcie 3 i 4 są dobre jedynie dla pierwszego lub początkowego wyświetlania strony internetowej, a użytkownik powinien mieć możliwość zmieniania języka w sposób prosty i zrozumiały tak, aby tłumaczenie strony WWW spełniało jego wymogi.

5) Aby to zrealizować, najłatwiej jest wprowadzić dodatkowe przyciski (zdjęcia, flagi, itp.), które po naciśnięciu spowodują, że serwer, który przechowuje dane do czasu opuszczenia przez nas strony, prześle na nasz ekran witrynę w preferowanym przez nas języku. Jeśli użytkownik zakłada własne konto (co jest najczęściej nazywane rejestracją), dane te przechowywane są w bazie danych, a ich ponowne załadowanie następuje przy każdym następnym logowaniu użytkownika do witryny.

Różne sposoby wyświetlania języka strony

Tworząc internetową stronę wielojęzyczną mamy do dyspozycji 5 różnych sposobów, za pomocą których wybieramy język wyświetlanej strony:

 • nazwę domeny;
 • adres URL;
 • adres IP;
 • lokalizację użytkownika z panelu sterowania systemu operacyjnego;
 • preferencje wybierane przez samego użytkownika.

Bez względu na wybraną przez Państwa opcję gwarantujemy, że każda strona wielojęzyczna będzie opracowana z najwyższą starannością. Długoletnie doświadczenie pozwoliło nam opracować metody, za pomocą których w sposób efektowny i profesjonalny możemy wykonywać usługi takie, jak tłumaczenie strony WWW.

Pełny cykl tworzenia strony wielojęzycznej w firmie NSGroup:

  1. Internacjonalizacja serwisu;
  2. Tłumaczenia tekstu na stronach internetowych;
  3. Tłumaczenie interfejsu użytkownika;
  4. W razie konieczności dokonywana jest zmiana rozmiarów graficznych i innych elementów strony;
  5. Tłumaczenie systemu odwołań;
  6. Redagowanie tekstów zgodnie z kulturowymi, gospodarczymi, politycznymi i innymi realiami kraju, na język którego realizowane jest zlecenie;
  7. Końcowe formatowanie całego serwisu i testowanie.

Specjaliści firmy NSGroup mogą pracować bezpośrednio „wewnątrz” kodu strony, co zapewnia jego funkcjonalną identyczność z kodem źródłowym i wygodę w dalszym prowadzeniu projektu. Pracujemy prawie we wszystkich dostępnych na rynku programach specjalistycznych, dizajnerskich oraz tłumaczeniowych.

Ze względu na niepowtarzalność każdego projektu, cena wyznaczana jest indywidualnie przy omówieniu zlecenia, ustaleniu jego złożoności oraz przydzielaniu zadań technicznych dla działu IT. W celu ustalenia szacunkowej ceny danego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Uladzimir  Frantskevich

IT Dev. NSGroup

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Świadczymy pełen zakres usług tłumaczeniowych w całej Polsce: Białystok, Bytom, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Koszalin, Kielce, Kalisz, Katowice, Lublin, Legnica, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Rybnik, Ruda Śląska, Radom, Szczecin, Sosnowiec, Tychy, Toruń, Tarnów, Wrocław, Włocławek, Wałbrzych, Warszawa, Zielona Góra, Zabrze

Ceny na stronach firmy NSGroup mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. innych przepisów prawnych


Native Speakers Group - .:NSGroup:.on Google+