+48 505 620 750
+48 887 778 687

adress

opinie     

Dlaczego do każdego tłumaczenia cennik dostosowuje się indywidualnie

cennik tłumaczenia

Powierzając komuś tłumaczenie, zleceniodawca zwykle zawczasu chce wiedzieć jaka będzie dokładna cena takiej usługi. W tym celu przynosi wydrukowany tekst mający być przedmiotem tłumaczenia, często wraz z obrazkami czy schematami, i żąda od tłumaczy ścisłego oszacowania jego objętości i wartości. Jednak, mimo że każda firma posiada ustalony cennik tłumaczeń, nie zawsze możliwa jest natychmiastowa wycena. Dlaczego?

Odpowiedź jest prosta. Chodzi przede wszystkim o to, że koszt zależy od objętości tekstu, tzn. ilości znaków i słów, a nie od liczby kartek, na których został on wydrukowany. Jeden i ten sam tekst możne być zapisany czcionką 10pkt z pojedynczym odstępem między wierszami i zajmować np. dziesięć stron, a już po zmianie czcionki na 14pkt i zwiększeniu odstępu, otrzymamy po wydrukowaniu piętnaście stron tekstu. Praca nad takim dokumentem będzie taka sama - niezależnie od tego w jaki sposób będzie sformatowany tekst tłumaczenia. Cennik zawsze będzie dotyczył ilości znaków, a nie stron.

Sprawdź ceny tłumaczeń pisemnych

Najbardziej popularne wśród biur tłumaczeń jest przyjmowanie za jednostkę miary strony przeliczeniowej, czyli 1800 znaków tekstu wyjściowego (czasami też wejściowego) ze spacjami lub 1500 znaków bez spacji. Drugim z najczęściej stosowanych pomiarów objętości tekstu jest obliczanie ilości słów (cenę wyznacza się bezpośrednio za słowo lub za 1000 słów). Analizując cennik tłumaczeń, szczególnie przy przeliczaniu z jednego systemu na inny, należy pamiętać, że jedna standardowa strona (1800 znaków) zawiera:

  • 220-240 słów przy tłumaczeniu tekstu fińskiego, tureckiego lub węgierskiego;
  • 240-250 słów przy tłumaczeniu tekstu rosyjskiego;
  • 260-270 słów przy tłumaczeniu tekstu niemieckiego;
  • 290-300 przy tłumaczeniu tekstu angielskiego lub francuskiego.

Należy także pamiętać, że podczas translacji liczba znaków może ulec zmianie. Przykładem może być tłumaczenie z języka polskiego na język rosyjski, gdzie objętość tekstu wzrasta ok. 10-15%, co jest spowodowane specyfiką procesu tłumaczenia, a przede wszystkim właściwościami gramatycznymi tego języka. Z tego powodu objętość dokumentu dla tłumaczenia polsko-rosyjskiego oblicza się wg tekstu rosyjskiego, natomiast w przypadku tłumaczenia rosyjsko-polskiego, obliczenie jego wartości opiera się na statystyce wyjściowego tekstu polskiego.

Nierzadko tekst źródłowy dostarczany jest przez zleceniodawcę jedynie na papierze, co czyni niemożliwym wcześniejsze obliczenie ilości znaków i tym samym końcowej objętości, jaką będzie miało tłumaczenie. Cennik w takiej sytuacji nie pozwoli nam ustalić rzeczywistych kosztów. Natomiast w przypadku formy elektronicznej można dokładnie określić statystykę (liczbę znaków), jednak i tak konieczne jest dodanie ok. 15%, aby uwzględnić objętość tekstu wyjściowego w języku rosyjskim.

Cennik tłumaczenia 1

Podsumowując, jeżeli tekst źródłowy nie jest w formie elektronicznej, a po prostu wydrukowany na papierze, to nie można od razu poznać kosztu tłumaczenia, możliwy jest tylko wstępny szacunek, który określany jest z dokładnością ok. 20-30%. Cenę tłumaczenia można przeliczyć dopiero po zakończeniu pracy na podstawie statystki, tzn. ilości znaków jakie posiada tłumaczenie. Cennik jest więc punktem wyjścia, natomiast nie można od razu, co do grosza, określić ile będzie kosztowało tłumaczenie. Oczywiście nie jest to spowodowane chęcią wyłudzenia przez tłumacza jak największej ilości pieniędzy czy też oszukania klienta, ale wpływ na taką sytuację mają powyższe czynniki.

W przypadku ceny strony przeliczeniowej sytuacja wygląda nieco inaczej. Jest to bowiem jedyna wartość, jaką możemy porównać przed zleceniem przekładu, ale tylko pod warunkiem, że wszystkie biura tłumaczeń uznawać będą za stronę tłumaczenia taką samą ilość znaków. W takiej sytuacji cennik tłumaczeń będzie się zmieniał w zależności od agencji. Jednak często zdarza się, że nawet jedno biuro tłumaczeń nie ma ściśle określonej wartości tłumaczenia strony. Jest to spowodowane różnorodną specyfiką tekstów.

Inaczej będzie wyglądała praca przy tłumaczeniu zwykłego tekstu, a inaczej translacja jaką musi zrealizować tłumacz przysięgły. Cennik w takim wypadku zmienia się wraz ze stopniem złożoności dokumentu i czasu wymaganego na realizację tłumaczenia. Indywidualne podejście do każdego zlecenia pozwala na dostosowanie ceny do możliwości finansowych zleceniodawcy przy jednoczesnym uwzględnieniu rodzaju tłumaczenia.

Często biura tłumaczeń podają od razu gotową cenę - jednak warto wiedzieć, że ma to swoje przyczyny. Istnieją dwa warianty: cena jest zawyżona z powodu przyjęcia, że dokument jest trudny w tłumaczeniu i musi je wykonać np. tłumacz przysięgły. Cennik może też być zaniżony, co z kolei spowoduje prawdopodobnie konieczność dopłaty w procesie tłumaczenia (głównie za sprawdzenie ortografii, edycję, formatowanie komputerowe, wydruk, nagranie na nośnik elektroniczny, dostawę, "nagłe" i "nieuwzględnione" podatki, i tak bez końca). W efekcie cena ostateczna będzie znacznie odbiegała od początkowych założeń.

Z wyżej wymienionych powodów rozrzucenie cen może sięgać nawet 50%, a wyliczenie ''średniej ceny tłumaczenia wśród firm tłumaczeniowych'' jest bardzo trudne.

Do podstawowych czynników wpływających na kształtowanie się cen należą:

  • objętość zamówienia;
  • złożoność: tematyka, specyfika, obecność specjalistycznej, naukowej terminologii;
  • czas realizacji;

Jeżeli chodzi o złożoność tekstu, sprawa wydaje się jasna. Tekst naukowy i prosty list do kolegi z zagranicy, zawsze mają inne zasady tłumaczenia. W związku z tym cennik także będzie się różnił. Zazwyczaj różnica między minimum a maksimum wynosi 20-70%. Niektóre zlecenia wymagają dodatkowych umiejętności i większego nakładu pracy, dotyczy to zwłaszcza przekładu jakim jest tłumaczenie przysięgłe. Cennik to nie tylko wynik obliczenia czasu translacji czy ilości tekstu, ale także wiedza i doświadczenie, które mają decydujący wpływ na końcowy efekt pracy.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa terminu realizacji zamówienia. Każdy tłumacz ma inne tempo i metody pracy. Jednak w bardzo ogólnym przybliżeniu można przyjąć, że jednego dnia tłumacz przekłada 4-10 stron. Natomiast, jeżeli istnieje konieczność przetłumaczenia 60 stron w ciągu 2 dni, powinno się zaangażować do tego zlecenia minimum trzech tłumaczy. Podział pracy z pewnością przyspieszy termin realizacji, jednak ma też swoje konsekwencje.

Niektóre zamówienia, zwłaszcza te o dużej objętości, składają się z różnorodnych tekstów, w związku z czym taki podział nie wpłynie na jakość tłumaczenia. Jednak w przypadku dokumentów z wąskich specjalizacji, zawierających specyficzną terminologię, tłumaczenie wykonane przez kilka osób może okazać się niejednolite pod względem językowym czy stylistycznym. Jedynym sposobem, aby takie tłumaczenie było poprawne, jest redakcja tekstu. Należy przy tym pamiętać, że wiąże się to z wydłużeniem czasu realizacji tłumaczenia. Cennik analogicznie też rośnie.

Teraz można odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie "tłumaczenie" otrzymamy od firmy, która oferuje przetłumaczenie 1000 stron w ciągu 3 dni. Częściowo problem ten zostaje wyeliminowany poprzez zastosowanie programów wspomagających tłumaczenie tj. CAT. Jednak, jak pokazuje nasze doświadczenie, tekst zawsze wymaga ujednolicenia, jeżeli nie specyficznej terminologii, to przynajmniej stylu.

NSGroup to firma działająca na rynku komunikacji językowej już od wielu lat. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje tłumaczy powodują, że budzimy tak duże zaufanie wśród naszych klientów. Wykonujemy każde zlecenie niezależnie od tego, czy jest to zwykły przekład, czy też tłumaczenie przysięgłe. Cennik naszych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i wymagań kontrahentów.

Profesjonalizm i dbałość o klienta to coś co wyróżnia nas spośród innych firm w branży językowej. Dzięki wypracowanym metodom pracy możemy terminowo, rzetelnie i niedrogo wykonywać powierzone nam tłumaczenia.

Świadczymy pełen zakres usług tłumaczeniowych w całej Polsce: Białystok, Bytom, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Koszalin, Kielce, Kalisz, Katowice, Lublin, Legnica, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Rybnik, Ruda Śląska, Radom, Szczecin, Sosnowiec, Tychy, Toruń, Tarnów, Wrocław, Włocławek, Wałbrzych, Warszawa, Zielona Góra, Zabrze

Ceny na stronach firmy NSGroup mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. innych przepisów prawnych


Native Speakers Group - .:NSGroup:.on Google+