+48 505 620 750
+48 887 778 687

adress

opinie     

Tłumacz holendersko polski w swojej pracy musi sprostać wielu wyzwaniom

  • Tłumacz holendersko-polski
  • Tłumacz przysięgły holenderskiego języka

Tłumacz holendersko-polski

Wraz z przystępowaniem do Unii kolejnych państw, wzrasta zapotrzebowanie na przekłady używanych w nich językach. Do jednego z najczęściej tłumaczonych języków państw członkowskich, należy obecnie język holenderski. Wychodząc naprzeciw wymaganiom dzisiejszego rynku usług tłumaczeniowych, zadbaliśmy o to, aby każdy pracujący w NSGroup tłumacz holendersko polski był najwyższej klasy fachowcem.

Każdy, kto chociaż w podstawowym stopniu zna język angielski, bez problemu porozumie się w Królestwie Niderlandów, bowiem jego mieszkańcy znają przynajmniej dwa języki obce, w tym angielski. Jednak w sytuacjach bardziej oficjalnych, na konferencjach, zjazdach czy też w razie konieczności tłumaczenia ważnych dokumentów, często niezbędny jest profesjonalny tłumacz holendersko polski.

Język Niderlandzki, zwany także holenderskim lub flamandzkim, w ramach rodziny indoeuropejskiej, należy do grupy języków germańskich. Obecnie niderlandzkim językiem posługuje się ok. 27 mln ludzi, z czego 16 milionów zamieszkuje terytorium Niderlandów, 400 tysięcy - w Surinamu (gdzie holenderski jest językiem państwowym) i 5 milionów - zachodnią część Belgii oraz wyspę Aruba.

Historia języka niderlandzkiego

Tłumacz polsko holenderski

Jak pokazuje nasze doświadczenie, praca jaką wykonuje tłumacz holendersko polski wymaga od niego nie tylko doskonałej znajomości języka, ale także historii holenderskiego, która miała kluczowy wpływ na jego obecny kształt.

Patrząc w daleką przeszłość, nie można mieć wątpliwości co do roli jaką odegrały Niderlandy w rozwoju całej Europy. Prowincje, które w pewnym okresie stały się ośrodkami handlowymi i kulturalnymi, wraz z występującymi w nich dialektami, miały znaczący wpływ na to jak kształtował się język niderlandzki. Wydarzenia drugiej połowy XVI wieku związane z podziałem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, w którego skład wchodziły Niderlandy, przyczyniły się do dalszej unifikacji oficjalnego języka, w tym pisanego, a także mowy potocznej. Oficjalna nazwa języka niderlandzkiego została zatwierdzona w roku 1973.

Dialekty

W nowoczesnym języku niderlandzkim odróżnia się sześć grup dialektów. Różnice pomiędzy nimi są tak silne, że południowcy prawie wcale nie rozumieją mieszkańców północnej części. Co więcej, mimo terytorialnego oraz językowego pokrewieństwa Flamandów i Holendrów, ich mentalność bardzo się różni. Taka rozbieżność językowa i kulturalna sprawia, że tłumacz polsko holenderski stoi przed szczególnie trudnym zadaniem.

Gramatyczne, fonetyczne i leksykalne właściwości

Tłumacz polsko holenderski dokonując przekładu z niderlandzkiego lub na język niderlandzki, musi znać wszystkie jego właściwości, które odróżniają go od innych języków. Mimo że język niderlandzki należąc do grupy języków zachodniogermańskich, ma ścisłe powiązania z angielskim i niemieckim, to zasady jego tłumaczenia są nieco inne.

Przede wszystkim tłumacz polsko holenderski powinien wiedzieć dla jakiego audytorium będzie przekładał, bowiem język niderlandzki używany w Belgii, będzie w niektórych aspektach różnił się od tego w Niderlandach, np. czasownik "spacerować(iść pieszo)" tłumaczy się na język niderlandzki jako "lopen", natomiast w Belgii słowa tego zazwyczaj używa się w znaczeniu "biec". Oprócz takich niewielkich różnic, często pojawiają się większe wątpliwości, zazwyczaj przy tłumaczeniu ważnych dokumentów urzędowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie tylko profesjonalny tłumacz polsko holenderski może dokonać ich przekładu, bez starty dla jakości tekstu.

Do najważniejszych właściwości gramatyki i leksyki języka niderlandzkiego, o których tłumacz polsko holenderski musi pamiętać należy:

  1. Ściśle utrwalony szyk wyrazów. W każdym zdaniu orzeczenie stoi na drugim miejscu, a rzeczownik na ostatnim np. Ik ga naar huis - idę do domu, ale w zdaniach gdzie występuje określenie czasu, poprzedza ono orzeczenie, np. Morgen kom ik (Jutro przyjdę).
  2. Obecność w zdaniu tylko jednego zaprzeczenia np. Ja nigdy nie zrobię nic złego - Ik zal nooit iets slechts doen (dosł.: Nigdy zrobię coś złe).
  3. Zasada określenia rodzaju rzeczownika. W języku niderlandzkim używa się następujących rodzajników: de- dla żeńskiego i męskiego i het- dla nijakiego. W związku z tym, że nawet sami użytkownicy języka mają problem z odpowiednim określeniem rodzajnika, tłumacz polsko holenderski musi wykazać się doskonałymi umiejętnościami językowymi.
  4. Występowanie dużej ilości homonimów. Istnienie słów, związków wyrazowych itd. o identycznym brzmieniu, a mających odmienne znaczenie, powoduje, że tylko doświadczony tłumacz polsko holenderski jest w stanie prawidłowo dokonać ich rozróżnienia.

Tłumaczenia holendersko polskie

Wyżej wymienione leksykalne i gramatyczne zasady języka holenderskiego, to tylko jedne z wielu, których tłumacz polsko holenderski powinien bezwzględnie przestrzegać podczas przekładu. Ponadto nie można zapomnieć o specyficznej fonetyce, która także decyduje o trudności w translacji. Tłumacz polsko holenderski musi zachować szczególną ostrożność podczas tłumaczenia ustnego, bowiem, pomimo że język Flamandów i Holendrów jest taki sam, ich wymowa różni się.

Tłumaczenia NSGroup

Firma NSGroup działając na rynku komunikacji językowej od ponad 20 lat, stworzyła najlepszy zespół specjalistów, wśród których tłumacz polsko holenderski zajmuje szczególne miejsce. Wysokie kwalifikacje, bogate doświadczenie zawodowe a także pasja, z jaką nasi tłumacze wykonują swoją pracę, sprawia że jesteśmy doceniani przez największe firmy, urzędy i osoby prywatne.

Każdy pracujący u nas tłumacz polsko holenderski wykonuje w pełni profesjonalne przekłady, zarówno z języka polskiego na holenderski jak i na odwrót. Oprócz pracy ekspertów, najwyższą jakość usług możemy zagwarantować dzięki wprowadzeniu efektywnego systemu kontroli, który pozwala zachować wszystkie międzynarodowe standardy usług tłumaczeniowych. W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Świadczymy pełen zakres usług tłumaczeniowych w całej Polsce: Białystok, Bytom, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Koszalin, Kielce, Kalisz, Katowice, Lublin, Legnica, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Rybnik, Ruda Śląska, Radom, Szczecin, Sosnowiec, Tychy, Toruń, Tarnów, Wrocław, Włocławek, Wałbrzych, Warszawa, Zielona Góra, Zabrze

Ceny na stronach firmy NSGroup mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. innych przepisów prawnych


Native Speakers Group - .:NSGroup:.on Google+