+48 505 620 750
+48 887 778 687

adress

opinie     

Tłumacz słowackiego języka – u nas znajdziesz najlepszego

  • Tłumacz słowackiego języka
  • Tłumacz przysięgły słowackiego języka

W raz z rozwojem współpracy z zagranicznymi partnerami, cały czas istnieje konieczność tłumaczenia dokumentacji dla różnorodnych urzędów, firm czy też osób prywatnych. Aktualnie coraz większym zainteresowanie cieszy się język słowacki, dlatego też zapewniamy Państwu najlepszych specjalistów w tym zakresie tj. tłumacz słowackiego języka.

Tłumacz słowackiego języka

Język słowacki wraz z językiem polskim, czeskim, śląskim, kaszubskim i serbołużyckim, należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Obecnie posługuje się nim blisko 5 milionów osób, głównie na Słowacji. Używają go także Słowacy mieszkający poza granicami swojego kraju m.in. w USA (500 tysięcy), Republice Czeskiej (320 tysięcy), Kanadzie(20 tysięcy), Polsce(20 tysięcy) i wielu innych. Mimo pozornie dużej liczby osób władających tym językiem, nie zmniejsza się zapotrzebowanie na fachowców tj. tłumacz słowackiego języka, a wręcz można zauważyć tendencję odwrotną.

Historia

Znajomość historii kraju, w którym używany jest tłumaczony język, ma istotne znaczenie dla jakości przekładu, jaki wykonuje tłumacz słowackiego języka, dlatego też zanim przejdziemy do właściwości tłumaczeń języka słowackiego, pokrótce postaramy się streścić jego dzieje.

Tłumacz języka słowackiego

Historia języka słowackiego sięga 500 roku n.e. kiedy to Słowacy osiedlili się na terytorium Słowacji, gdzie do roku 863 oficjalnym językiem administracyjnym był łaciński. Dopiero później został on połowicznie zastąpiony przez język starosłowiański, którego używania kler zabronił już dwa lata później. Wiek X to czas formowania języka słowackiego pod wpływem dialektów, języka łacińskiego i czeskiego. Przełomowym momentem w historii tego zachodniosłowiańskiego języka było wydanie pierwszej słowackiej powieści, napisanej przez Josefa Ignacego Bajza. Kolejne wydarzenia tj. próba standaryzacji języka, zamknięcie słowackich szkół, a później stworzenie państwa Czechosłowackiego w roku 1867, doprowadziło do uznania języka słowackiego za oficjalny język państwowy, na równi z czeskim.

Gramatyka i leksyka

Mimo podobieństwa jakim odznacza się język polski i słowacki, tłumacz polsko słowacki musi pamiętać o leksykalno-gramatycznych właściwościach, odmiennych dla każdego z nich. Jedna z zasadniczych różnic między językiem polskim a słowackim, dotyczy kategorii rzeczowników ożywionych i nieożywionych, które w języku słowackim dotyczą rodzaju męskiego, natomiast rodzaj żeński i nijaki nie posiadają takiego rozróżnienia. Inna różnica odnosi się do zasad pisowni cząstki ''nie'' z czasownikami, które w języku słowackim piszemy łącznie, np. "nekúpili sme" - my nie kupiliśmy itp., a w polskim zawsze osobno.

Ponadto tłumacz słowackiego języka musi zwracać szczególną uwagę na występujące w nim czasy gramatyczne, których w języku polskim używa się inaczej, co może rodzić trudności w poprawnym formułowaniu zdań.

Mówiąc o leksyce języka słowackiego, nie można zapomnieć o istnieniu homonimów, które mogą być problemem, zwłaszcza jeżeli tłumacz słowackiego języka nie posiada odpowiednich umiejętności językowych i doświadczenia. Inaczej zwane ''fałszywymi przyjaciółmi'' tłumacza, są parami słów brzmiących tak samo w dwóch językach, ale mających zupełnie inne znaczenie, np. "bábka" - lalka, marionetka, "cerstvý" - świeży, szybki, "izba" - pokój, numer itd.

Przekłady jakie wykonuje tłumacz słowackiego języka mogą mieć postać zarówno pisemną jak i ustną, dlatego też oprócz znajomości gramatyki, tak ważne jest osłuchanie z językiem i doskonała wymowa. W standardowym języku słowackim akcent zawsze pada na pierwszą sylabę słowa, jednak w pewnych dialektach obowiązują zupełnie inne zasady, których profesjonalny tłumacz słowackiego języka, zmuszony jest przestrzegać.

Związki z innymi językami

Język słowacki nie powstawał w odosobnieniu, dlatego też na jego obecny kształt miały wpływ również inne języki. Tłumacz słowackiego języka, aby stworzyć prawidłowy przekład musi doskonale znać ich wszystkie współzależności z językiem słowackim.

Tłumacz słowackiego języka

Język słowacki będąc potomkiem języka protosłowackiego ma ścisłe związki z pozostałymi językami słowiańskimi, w największym stopniu z czeskim, którego wpływ doskonale widać w piśmiennictwie, fonetyce i leksyce. Oprócz słownictwa charakterystycznego dla języków słowiańskich, do słowackiej leksyki weszło wiele elementów niesłowiańskich. W związku z długotrwałym kontaktem Słowaków z Niemcami i Węgrami, języki tych narodów miały ogromny wpływ na dzisiejszy kształt języka słowackiego.

Tłumaczenia przysięgłe

Wraz z przystąpieniem Słowacji do Unii Europejskiej, znacznie wzrosło zapotrzebowanie na tłumaczenia przysięgłe w języku słowackim. W związku z tym, że są to najbardziej skomplikowane przekłady, ich wykonaniem może zająć się jedynie profesjonalny tłumacz przysięgły słowackiego języka. Ważna dokumentacja prawna, finansowa itp., która jest przedmiotem tego typu przekładów, wymaga od tłumacza specjalnych uprawnień. Tłumacz słowackiego języka musi nie tylko doskonale władać językami, ale także być specjalistą w określonej dziedzinie i znać międzynarodowe prawo. Duże wymagania, ogromna odpowiedzialność i praca w stresie, powoduje że tylko nieliczni ze specjalistów tj. tłumacz słowackiego języka mogą zostać tłumaczami przysięgłymi.

Jakość usług NSGroup

Doświadczenie jakie zdobyliśmy na przestrzeni wielu lat działalności naszej firmy, pozwala nam tworzyć profesjonalne przekłady, zgodne z międzynarodowymi standardami. Chcąc sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku, poszerzyliśmy naszą ofertę o tłumaczenia na języki mniej popularne takie jak np. język słowacki. Każdy pracujący u nas tłumacz słowackiego języka, jest fachowcem w swej dziedzinie.

Tym co wyróżnia nas spośród innych firm komunikacji językowej, to przede wszystkim ogromne doświadczenie, indywidualne podejście do każdego klienta a także wysoko wykwalifikowana kadra. Dzięki sprawdzonym metodom pracy, jakie posiada każdy tłumacz słowackiego języka, jesteśmy w stanie realizować najbardziej złożone przekłady w krótkim czasie. W celu zwiększenia wydajności pracy, zadbaliśmy o to, aby każdy tłumacz słowackiego języka miał dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury informatycznej a także, w razie konieczności, mógł skorzystać z pomocy innych ekspertów.

Jeżeli potrzebujecie Państwo przekładu, wykonanego przez profesjonalistę jakim jest tłumacz słowackiego języka, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Świadczymy pełen zakres usług tłumaczeniowych w całej Polsce: Białystok, Bytom, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Koszalin, Kielce, Kalisz, Katowice, Lublin, Legnica, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Rybnik, Ruda Śląska, Radom, Szczecin, Sosnowiec, Tychy, Toruń, Tarnów, Wrocław, Włocławek, Wałbrzych, Warszawa, Zielona Góra, Zabrze

Ceny na stronach firmy NSGroup mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. innych przepisów prawnych


Native Speakers Group - .:NSGroup:.on Google+