+48 505 620 750
+48 887 778 687

adress

opinie     

Język ukraiński

Język ukraińskiJęzyk ukraiński - urzędowy język Ukrainy. Ogólna liczba ludzi mówiących w języku ukraińskim, według różnych ocen, wynosi około 40 mln. Na terytorium Ukrainy mieszka około 33 mln osób mówiących w języku ukraińskim. Najbardziej rozpowszechniony jest w obwodzie Tarnopolskim (98 %), najmniej - w Sewastopolu (7 %). Najczęściej posługują się nim Ukraińcy (85,2 %) i Polacy (71,0 %), najrzadziej – krymscy Tatarzy (0,1 %), Węgrzy (3,4 %), a także 3,9% z rosyjskim pochodzeniem. Po ukraińsku mówią w Rosji, Polsce (ok 150 tys. os.). Liczne grupy Ukraińców mieszkają także w Kanadzie, Słowacji (koło 100 tys. os.), Białorusi, Argentynie, Brazylii, Australii.

Historia języka ukraińskiego jest bardzo bogata, udokumentowana przez pomniki piśmiennictwa z XIV w. Odziedziczywszy starorosyjskie pismo, język ukraiński w XIV-XV wieku rozwijał tradycje języka Rusi Kijowskiej, chociaż podlegał mocnemu wpływowi żargonów. Od końca XV wieku podejmowane były pierwsze próby ujednolicenia języka literackiego z potocznym językiem ukraińskim.

W XVI wieku ukazało się tłumaczenie ksiąg religijnych w języku ukraińskim ("Ewangelia Peresopnicka", 1556-61; "Apostoł Krechowski", 1560). Rozwijają się dwa typy języka – mowa potoczna i "język sławianoruski". Pod koniec XVI wieku w języku ukraińskim pojawiają się znaczące utwory, między innymi spisywane są kroniki, rozwija się literatura piękna. Na ujednolicenie języka wywierają wpływ gramatyka M. Smotrickiego i słownik P. Bieryndy. Zjednoczenie Ukrainy z Rosją (1654 r.) pomogło zacieśnianiu związków języka ukraińskiego i rosyjskiego, istotnie wpłynęło także na ukształtowanie się języka ukraińskiego i jego zbliżanie do mowy potocznej.

Do połowy XVIII wieku języka ukraińskiego używano we wszystkich rodzajach przekazów, pojawiły się także wybitne utwory pisane językiem potocznym (I. Niekraszewicz). Podstawowe znaczenie w tworzeniu nowoczesnego języka ukraińskiego miała twórczość Tarasa Szewczenko.

Alfabet języka ukraińskiego bazuje na cyrylicy.

Pragnąc zapewnić wysoką jakość usług, każdy tłumacz polsko-ukraiński, pracujący w firmie NSGroup, odbył staże lub pracuje zawodowo na Ukrainie. Nasi tłumacze posiadają wykształcenie zgodne z dziedziną tłumaczenia, co jest szczególnie istotne ze względu na terminologię, której dotyczą przekłady.

 

Świadczymy pełen zakres usług tłumaczeniowych w całej Polsce: Białystok, Bytom, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Koszalin, Kielce, Kalisz, Katowice, Lublin, Legnica, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Rybnik, Ruda Śląska, Radom, Szczecin, Sosnowiec, Tychy, Toruń, Tarnów, Wrocław, Włocławek, Wałbrzych, Warszawa, Zielona Góra, Zabrze

Ceny na stronach firmy NSGroup mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. innych przepisów prawnych


Native Speakers Group - .:NSGroup:.on Google+