+48 505 620 750
+48 887 778 687

adress

opinie     

Język niemiecki

Język niemieckiJęzyk niemiecki (Deutsch, Deutsche Sprache) – język urzędowy Niemiec, Austrii, Lichtensteinu, jeden z oficjalnych języków Szwajcarii, Luksemburga i Belgii. Należy do germańskiej grupy językowej. Alfabet niemiecki jest oparty na alfabecie łacińskim. Słowo Deutsch pochodzi od staroniemieckiego (thioda) i oznacza "mówiący w języku ludu", "ludowy", w odróżnieniu od mówiących po łacinie. Łacińskie "theodisce" ukształtowane zostało na jego podstawie i po raz pierwszy pojawiło się w referacie Griegoriego w 786 roku n.e. Opisywało ludy nie mówiące w języku łacińskim, w szczególności niemieckie (w tym również w języku holenderskim).

Nowoczesny język niemiecki (Hochdeutsche Sprache lub Hochdeutsch) rozwinął się na podstawie górnego (południowego) dialektu środkowoniemieckiego, który został wyparty w VI-VIII stuleciach n.e. Tak kształtujący się język niemiecki stopniowo wywierał wpływ na inne dialekty. Należy zwrócić uwagę na to, że użycie przymiotników: hoch (niem. wysoki, górny) i niedrig (nieder - niem. niski, dolny) dotyczy regionalności języka, a nie służy jego jakościowej ocenie.

W Średniowieczu, w odróżnieniu romańskich i słowiańskich sąsiadów, na obszarze posługiwania się językiem niemieckim istniały terytorialnie podziały polityczne. To doprowadziło do ukształtowania się i równoległego rozwoju dużej liczby różnych dialektów języka niemieckiego. Istotne regionalne zróżnicowania komplikowały proces tworzenia kulturalnej jednolitości i na początku XIII wieku skłaniały kręgi poetyckie do unikania form dialektalnych w celu poszerzenia kręgu potencjalnych czytelników, co można uznać za pierwszą próbę stworzenia języka niemieckiego. Natomiast tylko rozpowszechnienie pisma wśród szerokich mas ludności w okresach późnego Średniowiecza posłużyło za początek rozwoju nowego pisemnego i ustnego języka niemieckiego.

W 1521 roku Martin Luter przeprowadził reformy, których wynikiem było powstanie współczesnego niemieckiego języka pisanego (Neuhochdeutsch). W 1534 został opublikowany Nowy Testament, co, według dyskusyjnego poglądu naukowców, wpłynęło na rozwój języka całych pokoleń, ponieważ już w XIV wieku były wyraźnie oznaki stopniowego rozwoju ogólnie akceptowalnego pisemnego języka niemieckiego, który także nazywają wczesnym nowym językiem niemieckim (Frühneuhochdeutsch). Kształtowanie się literackiego języka niemieckiego było w zasadzie zakończone w XVII wieku.

W odróżnieniu od większości krajów europejskich, niemiecki język literacki, który opiera się na dialekcie stolicy, przedstawia sobą coś "pośredniego" pomiędzy środkowo- a górnoniemieckimi dialektami i uważa się za "swój" tylko w Hannoverze. W północnej części Niemiec nowo ukształtowany język był językiem urzędowym i obowiązującym w szkolnictwie wyższym tylko w okresie Reformacji. W epoce rozkwitu Hanzy w całych północnych Niemczech funkcjonowały inne niemieckie dialekty oraz język holenderski. Z czasem literacki język niemiecki w północnych regionach praktycznie wyparł miejscowe dialekty, które tylko częściowo pozostały do dzisiaj. W centrum i na południu Niemiec, gdzie język pierwotnie był bardziej zbliżony do literackiego, ludność zachowała swoje dialekty.

Pragnąc zapewnić najwyższą jakość usług, każdy tłumacz niemiecko polski, pracujący w firmie NSGroup, odbył staże lub pracuje zawodowo w Niemczech, co daje stałą styczność z językiem niemieckim. Nasi tłumacze posiadają też wykształcenie zgodne z dziedziną przekładu. Jest to istotne ze względu na terminologię, której dotyczą tłumaczenia.

Świadczymy pełen zakres usług tłumaczeniowych w całej Polsce: Białystok, Bytom, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Koszalin, Kielce, Kalisz, Katowice, Lublin, Legnica, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Rybnik, Ruda Śląska, Radom, Szczecin, Sosnowiec, Tychy, Toruń, Tarnów, Wrocław, Włocławek, Wałbrzych, Warszawa, Zielona Góra, Zabrze

Ceny na stronach firmy NSGroup mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. innych przepisów prawnych


Native Speakers Group - .:NSGroup:.on Google+