+48 505 620 750
+48 887 778 687

adress

opinie     

Dobre tłumaczenia w języku niemieckim wykonują tylko profesjonaliści tj. tłumacz niemiecko polski - techniczny przekład to ich specjalność

Tłumacz techniczny niemiecko polski

W

czasach naukowo-technicznej rewolucji i globalizacji wymiana informacji jest powszechna. Do poznania większości z nich konieczna jest znajomość języków obcych, dlatego też coraz więcej osób podejmuje się ich nauki. Jednak w przypadku tekstów specjalistycznych okazuje się, że podstawowa znajomość języka nie wystarcza i konieczne jest skorzystanie z usług specjalistów tj. tłumacz niemiecko polski. Techniczny język używany w fachowej dokumentacji jest tak specyficzny, że dla każdego z podstawową znajomością języka będzie niezrozumiały.

Tłumaczenie techniczne należy do najbardziej skomplikowanych przekładów, dlatego też jego wykonaniem mogą zajmować się jedynie profesjonaliści. W związku z tym, że język niemiecki jest jednym z podstawowych języków nauki, coraz częściej poszukiwanym specjalistą stał się tłumacz niemiecko polski Techniczny przekład musi być realizowany wg ściśle określonych zasad, bowiem tylko tak możemy mieć pewność, że będzie on użyteczny i zrozumiały dla odbiorców.

Specyfika tłumaczeń technicznych

Tłumaczenie musi być wykonane tak, aby informacja zawarta w tekście końcowym nie odbiegała od oryginału i to jest główne wyzwanie, jakiemu musi sprostać tłumacz niemiecko polski. Techniczny przekład posiada szczególne właściwości, które decydują o sposobie jego realizacji.

Na podstawie doświadczenia i wiedzy na temat tłumaczeń technicznych, możemy sformułować żądania co do jakości przekładów. Na ogół przyjmuje się, że wyjściowy tekst powinien być:

  1. maksymalnie zbliżony do oryginału w kontekście informacyjnym
  2. zachować sens tekstu początkowego
  3. minimalnie różnić się objętościowo od oryginału.

Tłumaczenie niemiecko polskie techniczne

Spełnienie wyżej wymienionych wymagań jest bardzo trudne, i w zależności od rodzaju przekładu, może być zrealizowane tylko w określonym stopniu.

  1. Pierwszy, najwyższy stopień występuje wtedy, kiedy tłumaczenie w pełnej mierze spełnia wszystkie wymogi formalne. Taki poziom tłumaczenia wychodzi, z zasady, poza ramy programu niejęzykowych uczelni wyższych i jest zadaniem fachowca, którym jest tłumacz polsko niemiecki Techniczny przekład wymaga od tłumacza doskonałej znajomości języka polskiego i niemieckiego, jak również wąskiej specjalizacji i szerokiej wiedzy z zakresu teorii tłumaczenia.
  2. W przypadku drugiego, niższego stopnia jakości tłumaczenia mamy do czynienia z dopuszczalnymi błędami stylistycznymi, które nie powodują zmiany sensu pierwotnej wypowiedzi.
  3. Trzeci stopień to tłumaczenie, w którym możemy zauważyć nieadekwatność i pewne błędy stylistyczne, np. ''Moc odrzutowego silnika powiększa się z dużą prędkością, podczas gdy tłokowych motorów ubywa''.
  4. Czwarty, najniższy stopień jakości tłumaczenia charakteryzuje się występowaniem niezrozumiałych fragmentów i innymi niedoskonałościami. Należy pamiętać, że to, jaką jakość będzie miało tłumaczenie, zależy przede wszystkim od umiejętności i wiedzy, jaką posiada zatrudniony tłumacz polsko niemiecki. Techniczny język jest skomplikowany i jego translację warto powierzyć tylko zaufanym specjalistom.

Znaczenie terminologii specjalistycznej w procesie tłumaczenia

Tłumaczenie literatury i dokumentacji technicznej związane jest także z przekładem specyficznej terminologii, która znacznie różni się od tej stosowanej w życiu codziennym. Mówiąc o terminie, mamy na myśli słowo lub połączenie wyrazowe, które oznacza ściśle określone techniczne pojęcie. Znaczenie terminów, w odróżnieniu od słów, które nie są tym samym, jest utrwalone w encyklopediach i słownikach dwujęzycznych, dlatego też tak ważna jest jednoznaczność ich przekładu, który dokonuje tłumacz niemiecko polski. Techniczny język zawiera terminy, które odnosząc się do danej branży, tworzą rodziny wyrazowe tzn. klasę jednorodnych przedmiotów, np. die Naturwissenschaft łączy w siebie: Biologię, Zoologię, Chemię itd.

Tłumacz polsko niemiecki techniczny

Jak pokazuje nasze doświadczenie rodziny terminów w różnych językach zazwyczaj zgadzają się, co znacznie ułatwia ich zrozumienie i tłumaczenie, np. w niemieckiej i polskiej terminologii technicznej jednakowo klasyfikuje się szczegóły maszyn.

Weźmiemy dla przykładu die Schrauben "śruby". Po kształcie ich główki odróżnia się Vierkantschrauben "śruby z kwadratową główką", Zylindierkorfsschraubien "śruby z okrągłą główką" itd. Taka tożsamość jest charakterystyczna prawie dla wszystkich naukowych i technicznych terminów, które są przenoszone z jednego języka na inny równoważnie, tzn. sposobem zamiany. Należy jednak pamiętać, że zdarzają się terminy, które w języku polskim i niemiecki klasyfikowane są odmiennie i w takim wypadku przekładane są na zasadnie analogii np. niemiecki termin z zakresu mechaniki der Film tłumaczy się nie dosłownie, to jest "film", a przez analogię z nazwą pokrycia taśmy filmowej - słowem "emulsja, błona". Te podstawowe sposoby translacji doskonale sprawdzają się w przekładach jakie wykonuje tłumacz polsko niemiecki. Techniczny język obwarowany jest międzynarodowymi zasadami, które gwarantują zgodność wszystkich przekładów specjalistycznych.

Tłumaczenie techniczne z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie jest bardzo złożonym procesem, co jest związane przede wszystkim z różnicami jakie występują w ich gramatyce i leksyce. To w jaki sposób tekst specjalistyczny zostanie wykonany, świadczy o umiejętnościach, jakie posiada tłumacz polsko niemiecki. Techniczne przekłady spełniające międzynarodowe standardy to zasługa tylko tych najlepszych.

NSGroup to synonim najwyższej jakości tłumaczeń technicznych w języku niemieckim

Firma NSGroup wiedząc jak ważną rolę w rozwoju nauki i techniki odgrywają tłumaczenia techniczne zadbała o to, aby każe zlecenie realizował tylko profesjonalny tłumacz polsko niemiecki Techniczny język mimo swoich specyficznych właściwości, nie stanowi dla naszych tłumaczy żadnego problemu.

Wykonujemy każdego rodzaju tłumaczenia, na prawie wszystkie języki świata. W związku z dużym zapotrzebowaniem na przekłady w języku niemieckim, stworzyliśmy największy dział jego tłumaczeń. To co zapewnia naszej firmie pozycję lidera na rynku komunikacji językowej, to przede wszystkim doświadczenie, dokładność, rzetelność i wiedza, którą posiada każdy pracujący u nas tłumacz polsko niemiecki. Techniczny przekład to nasza specjalność, co potwierdzają zadowoleni klienci.

Świadczymy pełen zakres usług tłumaczeniowych w całej Polsce: Białystok, Bytom, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Koszalin, Kielce, Kalisz, Katowice, Lublin, Legnica, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Rybnik, Ruda Śląska, Radom, Szczecin, Sosnowiec, Tychy, Toruń, Tarnów, Wrocław, Włocławek, Wałbrzych, Warszawa, Zielona Góra, Zabrze

Ceny na stronach firmy NSGroup mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. innych przepisów prawnych


Native Speakers Group - .:NSGroup:.on Google+