+48 505 620 750
+48 887 778 687

adress

opinie     

Profesjonalista - tłumacz techniczny angielsko-polski to podstawa naszej firmy

W czasach naukowo-technicznej rewolucji i globalizacji wymiana informacji jest powszechna. W związku z tym zrodziła konieczność powstania nowej dyscypliny, jaką jest tłumaczenie literatury technicznej i naukowej. Na przestrzeni ostatnich trzech stuleci nowoczesny język nauki i techniki uległ dużej zmianie. Z języka artystycznej prozy i życia codziennego przerodził się w język formalny, charakteryzujący się ścisłością, logiką, a także brakiem emocjonalności. Tłumaczenie techniczne rządzi się innymi prawami, niż tłumaczenie dzieła sztuki. Tłumacz literatury pięknej dąży do portretowego, a nie fotograficznego, podobieństwa z oryginalnym tekstem. Natomiast tłumacza literatury naukowej i technicznej można nazwać fotografem, którego jakość pracy zależy od ścisłości i adekwatności przekładu. Można powiedzieć, że tłumaczenie literatury pięknej odnosi się do sfery sztuki, a techniczne tłumaczenie, do sfery nauki.

W związku z tym, że język angielski jest jednym z najczęściej używanych języków świata, tłumaczenia techniczne często wykonuje się właśnie w tym języku. Dlatego też tłumacz techniczny angielsko-polski, jest dziś tak pożądanym specjalistą. U podstaw stylu nowoczesnej literatury technicznej leżą normy pisemnego języka angielskiego wraz z jego specyficznymi zasadami:

  • Leksyka. Teksty techniczne zawierają ogromną ilość specjalistycznych terminów i wyrażeń, których poprawność zależy od tego, jak przetłumaczy je tłumacz angielsko-polski. Język techniczny charakteryzuje się występowaniem słów, które są obcego pochodzenia i dlatego tak ważna jest dokładność tłumaczenia i przekazywania myśli.
  • Gramatyka. W przypadku tego typu tłumaczeń zasady gramatyczne są szczególnie ważne. W tekście przeważają rzeczowniki, przymiotniki i bezokoliczniki. Bezosobowe formy sprawiają, że do logicznego tłumaczenia konieczna jest szczegółowa analiza każdego wyrazu. Dlatego też tak istotne jest, aby tłumacz techniczny angielsko-polski dokładnie znał wszystkie zasady, jakimi rządzi się gramatyka języka angielskiego.
  • Sposób przedstawiania materiału. Najważniejszym zadaniem w tym zakresie jest dokładność w tłumaczeniu. Każda informacja musi być przełożona z uwzględnieniem zasad logiki i bez zastosowania emocjonalnie nacechowanych słów, wyrażeń i konstrukcji gramatycznych. Taki sposób przedstawienia można nazwać formalno-logicznym. Ważne jest także to, że tłumaczenie musi w pełni odpowiadać oryginalnemu tekstowi.

Wszystkie, powyżej przedstawione zasady, odnoszą się do tłumaczenia tekstów z zakresu nauk ścisłych i ich stosowanych dziedzin. Trzeba pamiętać, że nie odnoszą się one do nauk humanistycznych, jak ekonomia, socjologia, historia czy prawo, gdyż ich specyfika związana jest z innymi dyscyplinami.

Naukowa i techniczna literatura także dzieli się w swoim zakresie. Powyższa charakterystyka odnosi się do naukowych artykułów, podręczników czy referatów. Natomiast istnieją takie teksty techniczne, w których zasady tłumaczenia są trochę inne. Teksty takie, jak techniczne poradniki, katalogi, opisy, sprawozdania, specyfikacje czy instrukcje zawierają czasami zdania, w których nie występuje orzeczenie (np. w specyfikacjach danych technicznych) lub podmiot, jeżeli wynika on z kontekstu. Tego typu teksty tworzy się zazwyczaj wg określonych szablonów, które zawierają odpowiednią terminologię. Taki gramatyczny i leksykalny szablon jest także charakterystyczny dla literatury patentowej.

Przy realizacji tego typu przekładów konieczne jest, aby tłumacz techniczny angielsko-polski posiadał wysokie kwalifikacje. Musi w doskonałym stopniu znać język literatury naukowej i technicznej - zarówno oryginału, jak i tłumaczenia. Teoretycznie jest to możliwe tylko w ramach jakiejś wąskiej specjalizacji, ale - jak pokazuje praktyka - takich ludzi, którzy spełniają wszystkie wymagania konieczne do tego typu tłumaczeń, jest bardzo niewielu. Okazuje się, że większość etatowych tłumaczy literatury naukowej i technicznej to absolwenci wyższych uczelni humanistycznych.

W naszym kraju tłumaczeniami zajmuje się także wielu inżynierów, ale oni z kolei nie znają języka obcego w tak wysokim stopniu, jak tłumacz techniczny angielsko-polski. Niektórym wydaje się, że wystarczy dobrze znać język, w którym robi się tłumaczenie, a znajomość języka oryginału nie jest tak istotna. Jednak doświadczenie tłumaczenia technicznego książek i naukowych artykułów w Polsce, jak również doświadczenie redakcji tłumaczeń zrealizowanych w angielskojęzycznych krajach pokazuje, że dokładne i poprawne tłumaczenie na język angielski jest możliwe tylko wtedy, gdy tłumacz w doskonałym stopniu zna zarówno język polski, jak i angielski. Konieczna jest także wąska specjalizacja, gdyż terminologia w tekstach technicznych jest bardzo specyficzna. Często zdarza się, że wykonane w Polsce tłumaczenia książek czy artykułów z języka angielskiego są bardzo niedokładne. Zdarza się, że osoby tłumaczące tekst robią to w sposób dosłowny i bezpośredni, co jest niedopuszczalne. Bowiem literowanie każdego wyrazu powoduje, że powstają konstrukcje i wyrażenia, które nie są charakterystyczne dla języka angielskiej literatury technicznej lub w ogóle nie istnieją. Bardzo często absolwenci uczelni filologicznych znają tylko język potoczny, a podejmują się tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych, w przypadku których potrzebne są większe umiejętności. A te nabywa się z czasem. Niektórzy uważają, że do tłumaczenia tekstów technicznych nie jest niezbędna głęboka wiedza w specjalistycznych dziedzinach, co oczywiście jest nieprawdą. Bowiem tylko osoba o specjalistycznym wykształceniu może być fachowcem wśród specjalistów takich, jak tłumacz techniczny. Angielsko-polski przekład literatury technicznej będzie profesjonalny jedynie wtedy, gdy wykona go ekspert w tej dziedzinie.

Firma NSGroup oferuje fachowe tłumaczenia każdego typu tekstów technicznych i naukowych. Spełniamy wszystkie wymagania dotyczące realizacji tego typu tłumaczeń. Naszym największym atutem są wysokiej klasy fachowcy. Każdy techniczny tłumacz angielsko-polski posiada bogate doświadczenie zawodowe i umiejętności pozwalające na tworzenie profesjonalnych przekładów.

Od momentu powstania naszej firmy, która działa z powodzeniem kilkanaście lat, zrealizowaliśmy tysiące tłumaczeń tekstów technicznych z zakresu różnej tematyki: informacyjnej, technologicznej, elektronicznej, elektrotechnicznej, metalurgicznej, budownictwa i wielu innych. Każde tłumaczenie, niezależnie od złożoności tekstu, wykonane jest z najwyższą starannością. Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu mogą być zadowoleni klienci, którzy od lat obdarzają nas zaufaniem.

Świadczymy pełen zakres usług tłumaczeniowych w całej Polsce: Białystok, Bytom, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Koszalin, Kielce, Kalisz, Katowice, Lublin, Legnica, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Rybnik, Ruda Śląska, Radom, Szczecin, Sosnowiec, Tychy, Toruń, Tarnów, Wrocław, Włocławek, Wałbrzych, Warszawa, Zielona Góra, Zabrze

Ceny na stronach firmy NSGroup mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. innych przepisów prawnych


Native Speakers Group - .:NSGroup:.on Google+