+48 505 620 750
+48 887 778 687

adress

opinie     

Tłumaczenie tekstów technicznych zawsze powierzaj tylko profesjonalistom

Tłumaczenie tekstów technicznych to jeden z najbardziej specyficznych rodzajów tłumaczeń. Przekład takiego tekstu musi być wykonany według określonych zasad. Najważniejszą z nich jest dokładne oddanie sensu oryginalnego tekstu. Oczywiście jego stylistyka musi być odpowiednia dla języka tłumaczenia tak, aby całość brzmiała logicznie.

Tłumaczenie techniczne najczęściej ma charakter pisemny. Charakterystyczne dla tego typu translacji jest występowanie specyficznej terminologii. Dlatego też tłumacz, wykonujący tłumaczenie tekstów technicznych, powinien doskonale orientować się w tematyce danego tekstu oraz znać wszystkie ogólne pojęcia związane z nauką i techniką. Oprócz ogólnej wiedzy, każdy tłumacz techniczny powinien specjalizować się w jednej, określonej dziedzinie i w jej zakresie być ekspertem.

Ogólnie rzecz biorąc tłumaczenie tekstów technicznych nie powinno być dosłownym przekładem. Realizacja tłumaczeń technicznych często przypomina sytuację kiedy człowiek, posiadając wiedzą z tylko jednej specjalistycznej dziedziny, próbuje wykonać zadania, które nie są dla niego odpowiednie, i z którymi może sobie nie poradzić. Tak jak wcześniej tłumaczenie tekstów technicznych było procesem, w którym standardem był udział profesjonalnego tłumacza oraz redaktora, który koordynował jego pracę i sprawdzał poprawność przekładu, tak teraz - z chęci obniżenia nakładów - tłumaczenie techniczne wykonywane jest zwykle tylko przez jedną osobę.

Tego typu działania przynoszą zwykle opłakane rezultaty. Najczęściej okazuje się, że tłumaczenie tekstów technicznych zostało wykonane niepoprawnie, co wiąże się z brakiem spójności w tekście lub ze źle przetłumaczoną terminologią.

Wykorzystywanie takich przekładów, jako źródeł informacji technicznej, może okazać się bardzo niebezpieczne. Przekonanie o wiarygodności tak ważnych informacji i wykorzystywanie ich może doprowadzić do technologicznej awarii, a nawet zagrażać życiu użytkownikom sprzętu. Dlatego w tłumaczeniu tekstów technicznych tak istotna jest dokładność.

Tłumaczenie tekstów technicznych wiąże się z koniecznością analizowania wieloznaczności wykorzystywanych w tekście terminów. Chodzi o to, że użyte w tekstach słowa mogą mieć cały szereg znaczeń. Na przykład angielskie słowo "table", w zależności od kontekstu, może oznaczać: stół, deskę, tablicę, płytę lub płaskowyż. Taka sama sytuacja pojawia się w tekstach technicznych, gdzie źle dobrane znaczenie może mieć poważne konsekwencje. Dlatego też podstawowym wymogiem przy tłumaczeniu dokumentacji technicznej jest ścisłość, która nie dopuszcza dwuznaczności wyrażeń, mogących utrudniać zrozumienie tekstu. Należy jednak zaznaczyć, że nie zawsze jest możliwe spełnienie tego wymogu. Bowiem istnieją terminy, które nawet w ramach jednej branży mogą być niejednoznaczne. Np. słowo "engine" oznacza: maszynę, silnik jak i parowóz, a słowo "oil" - jednocześnie masło, ropę naftową i smar.

Należy dodać, że znaczna część terminów wykorzystywanych w języku angielskim jest zapożyczona z innych języków lub też była stworzona przez naukowców tylko dla potrzeb ich działalności, co w tłumaczeniu technicznym stanowi duży problem. Niektóre stosowane terminy są wykorzystywane zarówno w tekstach technicznych, jak i artystycznych, lecz mają zupełnie inny sens w odniesieniu do danej dziedziny. Np. słowo "jacket" oznacza kurtkę, ale także obudowę, a słowo "pocket" - kieszeń, lecz również złoża. Taka wieloznaczność jest znacznym utrudnieniem dla tłumacza.

Firma NSGroup jest liderem na rynku komunikacji językowej. Proponujemy tłumaczenie tekstów technicznych w najwyższej jakości. Ich wykonaniem zajmują się wyłącznie najlepsi specjaliści. Nasi tłumacze doskonale orientują się we wszystkich szczegółach tłumaczeń technicznych. Dzięki specjalistycznemu wykształceniu, przekład specyficznej dla tekstów technicznych terminologii nie stanowi dla nich problemu.

Tłumaczymy na prawie wszystkie języki świata. Znajdziecie u nas specjalistów takich, jak tłumacz techniczny angielsko-polski, ale także tych będących fachowcami w zakresie mniej popularnych języków. Gwarantujemy, że niezależnie do języka tłumaczenia czy złożoności tekstu, każdy przekład jest wysokiej jakości i spełnia wszystkie wymogi międzynarodowe.

Świadczymy pełen zakres usług tłumaczeniowych w całej Polsce: Białystok, Bytom, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Koszalin, Kielce, Kalisz, Katowice, Lublin, Legnica, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Rybnik, Ruda Śląska, Radom, Szczecin, Sosnowiec, Tychy, Toruń, Tarnów, Wrocław, Włocławek, Wałbrzych, Warszawa, Zielona Góra, Zabrze

Ceny na stronach firmy NSGroup mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. innych przepisów prawnych


Native Speakers Group - .:NSGroup:.on Google+