+48 505 620 750
+48 887 778 687

adress

opinie     

Tłumaczenie instrukcji

Tłumaczenie instrukcji

Firma NSGroup oferuje szereg usług związanych z tłumaczeniami, z czego jedną z najstarszych jest tłumaczenie instrukcji. Doświadczony zespół profesjonalistów, dzięki wieloletniej praktyce zawodowej, poznał specyfikę branży, w zakresie której dokonuje tłumaczeń, a także umiejętność doskonałego posługiwania się terminologią związaną z określoną dziedziną wiedzy. Dzięki temu, niezależnie od tego czy tłumaczenie instrukcji ma dotyczyć zaawansowanych technicznie sprzętów komputerowych, muzycznych czy też urządzeń elektrycznych lub biurowych, zespół naszych tłumaczy gwarantuje ich najwyższą jakość.

Czym jest tłumaczenie instrukcji?

Tłumaczenie instrukcji jest jednym z rodzajów przekładów technicznych. Jednak, posiadając pewne charakterystyczne właściwości, znacznie odróżnia się na ich tle. Tym, co pozwala nam zakwalifikować przekład jako tłumaczenie instrukcji, to przede wszystkim: mnogość specjalistycznej terminologii, specyficzny styl przedstawiania informacji, obecność rozmaitych schematów, rysunków oraz duża ilość skrótów i symboli. Wszystkie te czynniki sprawiają, że tłumaczenie instrukcji może być wykonywane jedynie przez ekspertów. Konieczne jest, aby tłumacz realizujący ten typ przekładu, oprócz doskonałych umiejętności językowych, posiadał także wąską specjalizację, gdyż instrukcje dotyczą zwykle ściśle określonej tematyki.

Specyfika tego rodzaju tłumaczenia, wymaga od tłumaczy umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, tj. AutoCad, CorelDraw itd., które pozwala na znaczne podniesienie jakości przekładu.

Jak pokazuje nasza praktyka, tłumaczenie instrukcji należy dziś do jednych z najczęściej zamawianych przez klientów biur tłumaczeniowych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że obecnie każde urządzenie przeznaczone do sprzedaży musi posiadać odpowiednią dokumentację techniczną w języku obowiązującym w danym państwie, a umieszczone w niej informacje powinny być zrozumiałe dla wszystkich użytkowników sprzętu, niezależnie od poziomu ich wiedzy. Oprócz tego każda instrukcja musi zawierać wskazówki dotyczące instalacji urządzenia, jego podłączenia, obsługi, konserwacji i warunków naprawy gwarancyjnej. Konieczna jest także dokumentacja uzupełniająca, określająca warunki techniczne niezbędne do prawidłowego użytkowania sprzętu. W związku z tak rygorystycznymi wymogami, profesjonalnie wykonane tłumaczenie instrukcji jest konieczne dla efektywnej sprzedaży i rozwoju technologii.

Zasady tłumaczenia instrukcji

Tłumaczenie instrukcji, z racji swojej specyfiki, wymaga przestrzegania ściśle określonych zasad. Istnieje wiele ich rodzajów, lecz pewne reguły są uniwersalne dla każdego z nich. Przede wszystkim tłumaczenie instrukcji wymaga dokładności i precyzji, która oznacza zachowanie zgodności tekstu wyjściowego z oryginalną instrukcją, jak również jednoznaczność w stosowaniu specjalistycznej terminologii. Istotnym wymogiem jest również sformułowanie instrukcji w taki sposób, aby była łatwa w odbiorze, a wszystkie informacje w niej zawarte - przejrzyste i obiektywne.

W związku z wielością istniejących typów instrukcji, dokonaliśmy ich podziału na grupy. Zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem, instrukcje dzielimy na:

  1. Instrukcje dla towarów powszechnego użytku;
  2. Instrukcje do sprzętów i urządzeń wykorzystywanych w sferze usług, handlu lub też użytku biurowego itp.
  3. Instrukcje do sprzętu i urządzeń stosowanych w budownictwie, przemyśle, produkcji itp.
  4. Instrukcje do sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w branży zaawansowanych technologii i produkcji, instytutów i jednostek naukowo-badawczych, laboratoriów itp.

Podział ten jest bardzo istotny ze względu na sposób przekładu poszczególnych typów dokumentacji. Warto bowiem wiedzieć, że tłumaczenie instrukcji dla towarów masowego użytku czy też tych wykorzystywanych w handlu jest zupełnie inny od przekładu instrukcji sprzętów stosowanych w przemyśle lub produkcji.

Realizując tłumaczenie instrukcji dwóch pierwszych typów, tłumacz nie musi posiadać specjalnego wykształcenia technicznego. Ważna jest natomiast dokładność i taki sposób przekładu, aby był on zrozumiały dla wszystkich użytkowników określonego sprzętu.

W przypadku translacji dwóch pozostałych rodzajów instrukcji, wymagania wobec sposobu tłumaczenia są o wiele większe. Tłumacz dokonujący translacji musi znać fachową terminologię i posiadać wiedzę z dziedziny, której dotyczy tekst. Tylko wtedy możliwe jest stworzenie dokumentu odzwierciedlającego oryginał. Równie ważne jest, aby tłumaczenie instrukcji było obiektywne i dokładne, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo użytkowania sprzętu. To właśnie ze względu na treści jakie zawiera instrukcja, tak ważny jest profesjonalny przekład podparty wiedzą i długoletnim doświadczeniem tłumacza.

Dlaczego warto dokonać tłumaczenie instrukcji właśnie w NSGroup?

Jak wynika z naszych obserwacji - pomimo, że zapotrzebowanie na tłumaczenie instrukcji stale rośnie, niewiele biur tłumaczeniowych oferuje profesjonalne przekłady w tym zakresie. Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy specjalny dział tłumaczeń technicznych, wśród których tłumaczenie instrukcji zajmuje szczególne miejsce.

Tłumaczenie instrukcji 2

Wiedząc, jak istotna jest jakość tego typu przekładów zadbaliśmy o to, aby ich translacją zajmowali się jedynie najlepsi w swej dziedzinie eksperci. Nasi tłumacze, oprócz wysokich kwalifikacji i wieloletniego doświadczenia, stale poszerzają swoje kompetencje z zakresu tłumaczeń, co daje gwarancję najwyższej klasy przekładów.

Oprócz wykształconej kadry, tłumaczenie instrukcji na tak wysokim poziomie możemy zapewnić poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych. W związku z tym, że producenci - dla ułatwienia odbioru informacji i ich zrozumienia - bardzo często umieszczają w instrukcji różnego rodzaju tabele, szczegółowo opisane rysunki itd., zwracamy także dużą uwagę na graficzną oprawę dokumentów.

Tłumaczenia instrukcji realizowane przez najlepszych specjalistów zapewniło nam pozycję lidera jakości na rynku komunikacji językowej. Wysiłek, jaki wkładamy w wykonanie każdego powierzonego nam zlecenia, procentuje rosnącą liczbą zadowolonych klientów.

Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia instrukcji lub masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Świadczymy pełen zakres usług tłumaczeniowych w całej Polsce: Białystok, Bytom, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Koszalin, Kielce, Kalisz, Katowice, Lublin, Legnica, Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Rybnik, Ruda Śląska, Radom, Szczecin, Sosnowiec, Tychy, Toruń, Tarnów, Wrocław, Włocławek, Wałbrzych, Warszawa, Zielona Góra, Zabrze

Ceny na stronach firmy NSGroup mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC. innych przepisów prawnych


Native Speakers Group - .:NSGroup:.on Google+